ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH
Οι ιδρυτές του Κολλεγίου «ονειρεύουνταν σχολείο που να βγάζη στην κοινωνία μας άνδρες με πατριωτισμό αλλά και με ανθρωπισμό, τίμιους χαρακτήρες, παλληκάρια σωματικώς και πνευματικώς καταρτισμένα για τον αγώνα του βίου, όπως παρουσιάζεται σήμερα, με τις στοιχειώδεις γνώσεις που δίνει η μέση εκπαίδευση και προ πάντων με θέληση να μάθουν περισσότερα και με μέθοδο να μελετούν και να προσκτούν άλλες γνώσεις από τη ζωή και από την μελέτη».

(Απόσπασμα από άρθρο του Στεφάνου Δέλτα στο περιοδικό «Εργασία», 1932)

Index (A-Z)   |  Directions
HAEF Homepage | Contact | Announcements | Sitemap Programming & Design | © 2008/09 HAEF
Psychico: 15 Stefanou Delta, P.Psychico 154 52, +30 210 6798100 • Kantza: Kantza Attikis 153 51 • P.O.Box 65005 154 10, P.Psychico • info@haef.gr