Για να μπορέσετε να δείτε σωστά την ιστοσελίδα, παρακαλούμε
ενεργοποιήστε την Javascript στον φυλλομετρητή σας.

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ
ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Καλωσορίσατε στην on-line αίτηση υποψηφίου του Ε.Ε.Ι.
Κατά την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης της αίτησης σας δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης.
Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.
Απόκρυψη επισημάνσεων
Άρρεν Θήλυ

Προσωπικά Στοιχεία

(ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ)

Φωτογραφία

(μόνο jpg έως 750px/250Kb)

Οικογενειακή Κατάσταση *

Άγαμος Έγγαμος Διαζευγμένος/η Χήρος/α

Τέκνα *

Ναι Οχι

1) Έτος γέννησης

2) Έτος γέννησης

3) Έτος γέννησης

4) Έτος γέννησης

5) Έτος γέννησης

Στρατιωτική Κατάσταση

Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων   Ναι Οχι

Στοιχεία Εκπαίδευσης
Βαθμίδα Όνομα Σχολείου* Βαθμός
απολυτηρίου*
Έτος
αποφοίτησης*
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Βασικό Πτυχίο):

Βαθμίδα Όνομα Σχολής* Πτυχίο* Βαθμός
Πτυχίου*
Έτη
φοίτησης*
Έτος
αποφοίτησης*
Ανώτατη Σχολή

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Δεύτερο Βασικό Πτυχίο, Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό):

Βαθμίδα Όνομα Σχολής Πτυχίο Βαθμός
Πτυχίου
Έτη
φοίτησης
Έτος
αποφοίτησης
Ανώτατη Σχολή
Ανώτατη Σχολή
Ανώτατη Σχολή
Ανώτατη Σχολή
Ανώτατη Σχολή
Προϋπηρεσία
Επωνυμία Επιχείρησης
Οργανισμού/Υπηρεσίας
Διεύθυνση Ειδικότητα Συνοπτική περιγραφή καθηκόντων Διάρκεια απασχόλησης
από - μέχρι
Ξένες Γλώσσες
Γλώσσα Επίπεδο Πτυχίο
Γνώση - Χειρισμός Η/Υ
Πρόγραμμα Επίπεδο
Σεμινάρια
Θέμα Οργανωτής Ημερομηνία/Διάρκεια Τόπος
Υποτροφίες - Ακαδημαϊκές Διακρίσεις
Εξωεπαγγελματικές Δραστηριότητες - Ενδιαφέροντα (Περιγραφή)
Συμμετοχή σε Συλλόγους, Σωματεία, Ενώσεις (Επωνυμία, Αξίωμα, Δραστηριότητα, Διάρκεια συμμετοχής)
Κριτήριο Επιλογής του Κολλεγίου (Περιγραφή)
Μελλοντικοί Επαγγελματικοί Στόχοι
Συστάσεις
Ονοματεπώνυμο Επάγγελμα/Ιδιότητα Στοιχεία επικοινωνίας

(Word ή PDF με μέγιστο μέγεθος 600kb)

Βιογραφικό Σημείωμα

(Word ή PDF με μέγιστο μέγεθος 700kb)

Συνοδευτική Eπιστολή

(Word ή PDF με μέγιστο μέγεθος 300kb)

Υποβολή Αίτησης στο Παρελθόν *

Ναι Οχι

Έχετε συγγενή που εργάζεται στο Ε.Ε.Ι.; *

Ναι Οχι

Αν ναι, παρακαλούμε αναφέρατε το όνομά του/της:
Πως πληροφορηθήκατε για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας;

Εάν "Άλλο" παρακαλώ συμπληρώστε:

[ Κορυφή Σελίδας ]