Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2002
Επιλεγμένοι τόποι στο διαδίκτυο
Οικολογία - Περιβάλλον

Γενικά
 • Μongabay.com
  Ιστοχώρος με ειδήσεις από τις περιβαλλοντικές επιστήμες και την προστασία του περιβάλλοντος, το περιεχόμενο του οποίου χρησιμοποιείται συχνά από έγκριτες αμερικανικές εφημερίδες.
 • National Geographic
 • The Science Page: The ENVIRONMENT Links
  Σύνδεσμοι σε διάφορες πηγές σχετικές με το περιβάλλον για μαθητές και δασκάλους.
 • Times Online
  Ειδήσεις για περιβαλλοντικά θέματα από τους Times.
 • Vimeo/Nature
  Συλλογή βίντεο με θέματα από τη φύση και τα ζώα.
 • Yahoo! Society and Culture:Environment and Nature
Κλίμα
Γεωλογικές επιστήμες
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
 • Πρόγραμμα Αλέξανδρος
  Η ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα Globe
 • Πύλη παιδαγωγικού υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
  Παιδαγωγικό υλικό για το περιβάλλον και την αειφορία από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • EE-Link: Environmental Education on the Internet
 • The Globe program
  Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου απ' όλο τον κόσμο. Οι μαθητές κάνουν μετρήσεις, δημοσιεύουν τα αποτελέσματα στο Διαδίκτυο, δημιουργούν χάρτες και γραφικά στο Web και συνεργάζονται μέσα σε ένα διεθνές δίκτυο μαθητών, καθηγητών και επιστημόνων απ' όλο τον κόσμο.
Οργανισμοί
Ωκεανογραφία

Τελευταία ενημέρωση: 10 Ιουνίου 2010

Αρχική σελίδα | Επικοινωνία | Ανακοινώσεις | Χάρτης Ιστοχώρου Σχεδιασμός | © 2008/09 E.E.I.
Ψυχικό: Στεφάνου Δέλτα 15 Π. Ψυχικό 154 52, +30 210 6798100 • Κάντζα: Κάντζα Αττικής 153 51 • Ταχ.Θυρ. 65005 154 10, Π. Ψυχικό • info@haef.gr