Από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα VERITY

 

Εδώ έχετε έναν οδηγό για την αναζήτηση και χρήση της πληροφορίας, ειδικά αν θέλετε να κάνετε κάποια σχολική εργασία.

Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες, οδηγίες και κάποια εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να σχεδιάσετε και να πραγματοποιήσετε την εργασία σας!

Το υλικό βασίζεται στην προϋπόθεση ότι θέλετε να μάθετε για το θέμα που δουλεύετε και ότι θέλετε επίσης να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά τις πληροφορίες που βρίσκετε! Αν δεν ισχύουν αυτές οι προϋποθέσεις το εργαλείο αυτό δεν είναι για σας!


 
   1. Τι είναι πληροφορία;    6. Πώς να δουλέψω με το υλικό που βρήκα;  
   2. Πώς να αρχίσω;    7. Πώς να αξιολογήσω τη διαδικασία  
   3. Πώς να προχωρήσω;         και τη δουλειά μου;  
   4. Πώς και πού να βρω πληροφορίες;    8. Παραδείγματα εργασιών  
   5. Πώς να επιλέξω υλικό;    9. Ρωτάω τον εικονικό βιβλιοθηκάριο  
language
english