1. Τι είναι πληροφορία;

Η πληροφορία είναι δυναμική: ακόμα και οι φυσικοί νόμοι έχουν εξελιχθεί στο πέρασμα της ιστορίας. Αναζητάμε διαρκώς θεωρίες που να εξηγούν και να προβλέπουν τα πράγματα καλύτερα, ορθότερα και με πιο κατανοητό τρόπο. Δεν είναι δυνατόν να πιστεύετε πως κάθε τι που παρουσιάζεται ως δεδομένο σε βιβλία, περιοδικά, ακόμα και σχολικά εγχειρίδια θα ισχύει ως αλήθεια για πάντα.

Η πληροφορία είναι επίσης υποκειμενική: τα πράγματα μπορεί να τα βλέπει κανείς από διαφορετική σκοπιά και οι αξίες των ανθρώπων επηρεάζουν τον τρόπο ερμηνείας της πληροφορίας.

Έτσι, όλοι έχουμε το δικαίωμα να σκεπτόμαστε και να ερμηνεύουμε τις πληροφορίες που δεχόμαστε. Ας το κάνουμε έχοντας τα μάτια μας ανοιχτά!