7. Πώς να αξιολογήσω τη διαδικασία και τη δουλειά μου;

Είναι σημαντικό να αξιολογείτε αυτό που κάνετε και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και αφού τελειώσει η εργασία. Δείτε παρακάτω μερικές ερωτήσεις πάνω στις οποίες μπορείτε να σκεφτείτε και ακόμα καταγράψτε τις σκέψεις σας σε ένα "αρχείο μάθησης".

  • Είχατε δυσκολίες στο να ορίσετε τη δουλειά σας; Τί είδους δυσκολίες; Γιατί; Βρήκατε λύση; Πώς;
  • Πώς τα καταφέρατε με την αναζήτηση πληροφοριών; Βρήκατε σχετικές πηγές; Τί ήταν δύσκολο; Υπήρχε κάτι που δενμπορέσατε να βρείτε;
  • Το διάβασμα του υλικού που βρήκατε άλλαξε το αρχικό σας πλάνο; π.χ. αλλάξατε τις ερευνητικές σας ερωτήσεις;
  • Πώς μεταβλήθηκε η αρχική υπόθεση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας;
  • Πιστεύετε πως αναμεταδίνετε υπάρχουσα γνώση ή μετασχηματίζετε γνώση; Γιατί;
  • Πέτυχατε στο γράψιμο σε σχέση με το κοινό σας; Ήταν δύσκολο να πάρετε υπόψη σας τον αναγνώστη;
  • Τί μάθατε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας (για το θέμα, για τον εαυτό σας ως υποκείμενο μάθησης, για την ομαδική εργασία);
  • Τί θα κάνατε με άλλο τρόπο την επόμενη φορά;
 
Example
 

Τί μάθατε κατά τη διάρκεια της δουλειάς για τον εαυτό σας ως υποκείμενο μάθησης, για την ομαδική εργασία κλπ.; Τί θα κάνατε με άλλο τρόπο την επόμενη φορά;
Αν μπορούσαμε να γυρίσουμε πίσω το ρολόι πιθανόν θα αρχίζαμε να δουλεύουμε στο χαρτί νωρίτερα απ' αυτή τη φορά. Ίσως χρησιμοποιούσαμε κάποιο άλλο σύστημα για να κρατάμε σε τάξη με κάποιο λειτουργικό τρόπο τις βιβλιογραφικές αναφορές.

Back to the beginning of this page