ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α.Σ.Ι.Σ. 2012/13
BASKETBALL | ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΜΑΘΗΤΕΣ  
Α/Α ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ
1    
2    
3    
4    
5    
6    
ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ  
Α/Α ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ
1    
2    
2    
4    
5    
6